Psycholoog

Just another SeoBureau site

Bij het begeleiden van verzuim & werkhervatting wordt er een traject aangeboden: reïntegratie op de eigen werkplek. Hierbij wordt er tegelijk op gelet dat de Wet Verbetering Poortwachter nauwkeurig wordt nageleefd. Zowel werkgever als werknemer zijn volgens deze wet verplicht bepaalde inspanningen te leveren en zich aan bepaalde termijnen te houden tbv de reïntegratie.

Verzuimbegeleiding & werkhervatting

Het voornaamste doel van dit traject is om bij verzuim de cliënt weer geleidelijk terug te geleiden naar de eigen werkplek. We kijken samen naar de mogelijke oorzaken van het verzuim. Die oorzaken kunnen van allerlei aard zijn en zowel op het persoonlijke als het organisatievlak liggen. Veelal is een combinatie van deze factoren de oorzaak van de klachten en het verzuim.

Privacy

De inhoud van de persoonlijke problematiek van de cliënt wordt niet aan de werkgever medegedeeld. Slechts informatie die relevant is voor de werkhervatting, is onderwerp van gesprek. De bedrijfsarts heeft echter wel recht op meer informatie, maar deze heeft natuurlijk zijn beroepsgeheim. Alle informatie en gegevens die de psycholoog meedeelt aan de werkgever of de bedrijfsarts worden besproken met de cliënt. Deze dient nadrukkelijk vooraf haar/zijn toestemming te geven voor de verstrekking van deze informatie.

Intake

De eerste echte stap in het traject is de intake van één of twee gesprekken.

Opstellen stappenplan

Binnen 5 weken na het begin van het verzuim wordt er een voorstel van cliënt en psycholoog voor een stappenplan opgesteld.

In het stappenplan wordt gewerkt met behulp van een tijdpad met een uiteindelijke streefdatum. Dit plan wordt vervolgens (bij voorkeur in een driegesprek van cliënt, leidinggevende en psycholoog) definitief afgesproken, uiterlijk week 6. De Wet Verbetering Poortwachter eist dit van werkgever en werknemer.
In het plan wordt beschreven hoeveel tijd er wordt gewerkt, welke taken, wanneer en onder welke omstandigheden door de cliënt uitgevoerd zullen worden en hoeveel werkuren en welke taken er geleidelijk bij gaan komen, totdat de arbeidstijd en de taken weer (volledig) worden uitgevoerd.


Thuisverpleging Bornem

Waarom voor Tempus Thuisverpleging Bornem kiezen? Zorg op maat: Jouw thuisverpleegkundige in Bornem kijkt samen met jou en je mantelzorger(s) hoe we kunnen helpen.

Herbalife Nutrition  is dé wereldleider in maaltijdvervangende proteïneshakes, voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten  Hier kan je alles vinden wat uw wilt weten over HERBALIFEHerbalife producten die worden ondersteund door de wetenschap en die voedingsstoffen aan uw …